Nhân viên nhân sự

Nhân viên nhân sự => Công việc: tuyển dụng => Thu nhập: lương căn bản 03 triệu/tháng + hoa hồng => Yêu cầu: biết...

CỘNG TÁC VIÊN NGÂN HÀNG

Công việc: quảng cáo link vay trên mạng xã hội Thu nhập: hưởng hoa hồng Yêu cầu: không yêu cầu Khu vực làm việc:...

NHÂN VIÊN TELESALE

Công việc: nghe/goi điện thoại kiểm tra thông tin khách hàng Thu nhập: lương căn bản 3 triệu/tháng + hoa hồng Yêu cầu: biết...

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Công việc: nhập dữ liệu vào hệ thống và kiểm tra thông tin khách hàng qua điện thoại. Thu nhập: lương căn bản 05...