Nhân viên nhân sự

=> Công việc: tuyển dụng => Thu nhập: lương căn bản 05 – 07 triệu/tháng => Yêu cầu: biết vi tính và nghe gọi...

CỘNG TÁC VIÊN NGÂN HÀNG

Thời gian nơi làm việc tự do, công việc đăng link quảng cáo là có tiền (link mẫu http://dangkyvay.com/vay) mỗi CTV sẽ được cấp...

NHÂN VIÊN TELESALE

=> Công việc: nghe/goi điện thoại kiểm tra thông tin khách hàng => Lương căn bản: lương 5 – 7 triệu/tháng =>Yêu cầu: biết...

NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU

Công việc: Nhập dữ liệu khách hàng vào hệ thống Yêu cầu: Biết vi tính đánh máy tốt (sử dụng thành thạo chuột, bàn...

TRƯỞNG CHI NHÁNH

=> Công việc: xây dựng chi nhánh và đội ngũ nhân viên => Thu nhập: nhận 90% lợi nhuận của chi nhánh => Yêu...