CỘNG TÁC VIÊN NGÂN HÀNG

Công việc: quảng cáo link vay trên mạng xã hội

Thu nhập: hưởng hoa hồng

Yêu cầu: không yêu cầu

Khu vực làm việc: tuyển toàn quốc


 Phòng nhân sự

Trực tiếp tuyển dụng và và xếp lịch phỏng vấn
Thứ 2 – Thứ 7 (08h – 12h, 13h30 – 17h)

 (0272) 6 555 333

 tuyendung@thaominhgroup.com