Showing 1-20 of 1,858 items.
STTNgân HàngKhoản VayThời HạnTuổi VayLãi SuấtMã SPHồ SơGhi ChúGiới Hạn
1CÔNG TY TNHH GIẦY CHING LUH VIỆT NAM1100555173Khu Công nghiệp Thuận Đạo, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long AnShinhanfinanceDanh sách đen
2OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 603,26% BCH02CMND/Passport + Hộ khẩu Địa chỉ đang ở TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh Cù Lao Dung, Long Phú (chỉ hỗ trợ Hậu Thạnh , Châu Khánh)
3OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 603,26% BCH02CMND/Passport + Hộ khẩu Địa chỉ đang ở TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh Tân Châu
4OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 603,26% BCH02CMND/Passport + Hộ khẩu Địa chỉ đang ở TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh Võ Nhai
5OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 603,26% BCH02CMND/Passport + Hộ khẩu Địa chỉ đang ở TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh Thái Thụy
6OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 603,26% BCH02CMND/Passport + Hộ khẩu Địa chỉ đang ở TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh Bá Thước, Cẩm Thủy, Long Chánh, Mường Lát, Ngọc Lặc, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạnh Thành, Thường Xuân
7OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 603,26% BCH02CMND/Passport + Hộ khẩu Địa chỉ đang ở TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh Tân Phú Đông
8OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 603,26% BCH02CMND/Passport + Hộ khẩu Địa chỉ đang ở TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc
9OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 603,26% BCH02CMND/Passport + Hộ khẩu Địa chỉ đang ở TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh Tân Hồng ( chỉ hỗ trợ Tân Hội Cơ, Bình Phú) Hồng Ngự ( chỉ hỗ trợ Thường Phước , Thường Lạc)
10OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 603,26% BCH02CMND/Passport + Hộ khẩu Địa chỉ đang ở TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh
11OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 603,26%BCH02CMND/Passport + Hộ khẩuĐịa chỉ đang ở phải TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh Đức Linh, Phú Quý, Tánh Linh
12OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 602,36%BCH02CMND/Passport + Hộ khẩuĐịa chỉ đang ở phải TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh Bình Long, Lộc Ninh, Phước Long, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập
13OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 603,26% BCH02CMND/Passport + Hộ khẩuĐịa chỉ đang ở phải TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh An Lão, Hoài Ân, Vân Canh, Vĩnh Thạnh
14OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 603,26% BCH02CMND/Passport + Hộ khẩuĐịa chỉ đang ở phải TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh Thạnh Phú
15OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 603,26% BCH02CMND/Passport + Hộ khẩuĐịa chỉ đang ở phải TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh Lục Ngạn , Sơn Động
16OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 603,26% BCH02CMND/Passport + Hộ khẩuĐịa chỉ đang ở TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh Tri Tôn ( Hỗ trợ 7 xã Lac Qưới , Vĩnh Gia , Vĩnh Phước, Lương An, An Tức, Cô Tô, Ô Lâm) + An Phú ( Hỗ trợ Nhơn Hội , Phú Hội) + Tịnh Biên ( Hỗ trợ An Nông , Nhơn Hưng)
17OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 603,26% BCH02CMND/Passport + Hộ khẩuĐịa chỉ đang ở TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh Đức huệ, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Kiến Tường, Thạnh Hóa
18OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 603,26% BCH02CMND/Passport + Hộ khẩu Địa chỉ đang ở TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh Ngọc Hiển, U Minh
19OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 603,26% BCH02CMND/Passport + Hộ khẩu Địa chỉ đang ở TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh Hoàng Sa
20OCB Telesale05 - 2006 - 2420 - 603,26% BCH02CMND/Passport + Hộ khẩu Địa chỉ đang ở TRÙNG địa chỉ Hộ khẩu hoặc địa chỉ kinh doanh Trường Sa, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh