Showing 14-14 of 920,091 items.
STTCập nhậtHọ và TênCCCDCodeKhu VựcNghề nghiệpThu nhậpTình TrạngTổ ChứcTrạng tháiTeamChức VụChú Thích Thông Tin
1428-06-2018 11:24:42
NGUYỄN LÊ DUY
Chi tiết
-
--
1.Com-B
--
2NH- NGHỈ VIỆC 2 THÁNG