Showing 5-5 of 922,990 items.
STTCập nhậtHọ và TênCCCDCodeKhu VựcNghề nghiệpDanh mụcTình TrạngTổ ChứcTrạng tháiTeamChức VụChú Thích Thông Tin
518-05-2018 08:51:01
PHAN VĂN NGUYÊN
Chi tiết
-
Hà Nội
-06 triệu
1.Com-B
TM7 Công nhân
HẸN 28/03 VÀ 29/03 KH ĐỀU BÁO CR KHÔNG QUA ĐUOC => KBM L2 => CHƯA SXTG =>CÚP MÁY L4