Nhân viên nhân sự

Nhân viên nhân sự
=> Công việc: tuyển dụng
=> Thu nhập: lương căn bản 03 triệu/tháng + hoa hồng
=> Yêu cầu: biết vi tính và nghe gọi điện thoại tốt
=> Khu vực làm việc: Bến lức, Long An