Nhân viên nhân sự

=> Công việc: tuyển dụng
=> Thu nhập: lương căn bản 05 – 07 triệu/tháng
=> Yêu cầu: biết vi tính và nghe gọi điện thoại tốt
=> Khu vực làm việc: Long An

=> Thời hạn ứng tuyển: 30/01/2021 – 30/03/2021


HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

Hotline: (0272) 6 555 333 – 08 3334 3335