TRƯỞNG CHI NHÁNH

=> Công việc: xây dựng chi nhánh và đội ngũ nhân viên

=> Thu nhập: nhận 90% lợi nhuận của chi nhánh
=> Yêu cầu: có kinh nghiệm quản lý, ưu tiên nếu có kinh nghiệm về cho vay Ngân hàng/Cty tài chính
=> Khu vực tuyển dụng : tuyển toàn quốc

=> Thời hạn tuyển: 30/03/2021 – 30/07/2021


HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ
Hotline: (0272) 6 555 333 – 08 3334 3335