GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

Công việc: xây dựng chi nhánh và đội ngũ nhân viên (Admin, telesales, DSA và cộng tác viên)

Thu nhập: nhận 90% lợi nhuận của chi nhánh

Yêu cầu: có văn phòng và có khả phát triển

Khu vực làm việc: tuyển toàn quốc


 Phòng nhân sự

Trực tiếp tuyển dụng và và xếp lịch phỏng vấn
Thứ 2 – Thứ 7 (08h – 12h, 13h30 – 17h)

 (0272) 6 555 333

 tuyendung@thaominhgroup.com